Utleie av lokaler på Lykling Grendahus!

UTLEIGESATSAR LYKLING GRENDAHUS

Gjeldande frå 01.02.2016

Leigebeløp

Type arrangement

Ikkje medlem

Medlem 

Styremedlem

Hovudsal m/kjøken - 1 dag

1 000

750

600

Hovudsal u/kjøken - 1 dag

750

550

450

Biljardsalong - 1 dag - i tillegg

400

300

240

Biljardsalong - 1 dag - åleine

500

375

300

Bibliotek - 1 dag

500

375

300

Åremålsdag - 1 dag

1 000

750

600

Åremålsdag - fleire dagar

1 500

1 125

900

Konfirmasjon - helg

1 500

1 125

900

Bryllup - helg

1 500

1 125

900

Gravferd

1 250

900

750

Slektsstemne m.m. - fleire dagar

1 500

1 125

900

Ungdomsarrangement 1)

1 500

1 125

900

Leige av musikkanlegg 2)

 

 

 

Inntektsgjevande arrangement 3)

 

 

 

Arrangement m/inngongspengar 4)

 

 

 

Utleige m/vaktjobb 5)

4 000

 

 

1) Andre prisar kan vere aktuelt å bruke her. Dersom det vert tatt inngongspengar må ein ha minimum 50% av desse i tillegg.

2) Musikkanlegg er inkludert i leiga for alle større arrangement.

3) Avtale  særskilt. Ein prosentvis leige kan vere aktuelt. Minimum 2 medlemmer av styret tar beslutning i kvart tilfelle.

4) Grunnsats i forhold til type arrangement + 1/3 av overskot.

Internett tilgang 200,- pr helg, 100,- pr dag.

Er Du interessert i å leie, eller vil ha mer informasjon, ring eller mail Trekløveren:

Randi Våge                tlf. 911 97 747

Åge Hestenes             tlf. 971 95 862

 

  

 

 

 

Copyright © 2016 Trekløveren