Nyheter for Trekløveren og Lykling området!

 

 

NYTT FRÅ TREKLØVEREN GRENDA&UNGDOMSLAG

 

 

Styret i Trekløveren har i 2012 vore samansatt av :

 

Lagleiar: Åge Hestenes

Nestleiar: John Bernard Sørenes

Kasserar: Roald Hope

Styremedlem/Sekretær: Harald Fjellheim

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

Copyright © 2012 Trekløveren